הסל שלך

תיכון כיתה יא - מותאם בלשון

מבחן מותאם - פועל וגזרות בסיס

הוסף לסל
החומר הלימודי

הוראה מותאמת - פועל וגזרות מתקדמות

הוסף לסל
החומר הלימודי

הוראה למותאמים - תחביר בסיס

הוסף לסל
החומר הלימודי