ההסטוריה של המבחנים שלי

הכנה לבגרות בלשון בנושא : תחביר י'

סמן את הנושאים שברצונך להבחן בהם
חלקי דיבר
חלקי דיבר
צירופים שמניים
סמיכות
שרשרת סמיכויות
המשפט הפשוט
נושא ונשוא
נשוא מורחב
משפטי יש/ אין
משלים שם (לוואי)
משלים פועל
המשפט השמני (אוגד)
המשפט המאוחה
משפט מאוחה
המשפט המורכב
משפט מורכב
הבחנה בין סוגי משפטים
אוגדים
אוגדים (מיועד לבתי הספר אשר מלמדים את ארבעת האוגדים)
תקינות תחבירית (שיבושי לשון)
תקינות לשון (שיבושים תחביריים)